Afdrukken

Is mijn dochter verzekerd bij een sportongeval?

Bij een sportongeval komt de verzekering tussen in de kosten die dat met zich meebrengt. De verzekering past het verschil tussen de gedane onkosten en het bedrag dat terugbetaald wordt door het RIZIV of de mutualiteit. Kosten waarvoor het RIZIV of de mutualiteit niet tussenkomt (medicijnen, push-brace, een hoger honorarium, ...) worden ook door de verzekering niet terugbetaald. Om van die verzekering te genieten is het belangrijk dat het lidgeld tegen de vooropgestelde datum (uiterlijk half mei) betaald is.