Wat te doen bij een sportongeval?

  • een aangifteformulier kan bij de secretaris, de jeugdcoördinator, de train(st)er (bureel) of de ploegverantwoordelijke bekomen worden. Je kan een aangifteformulier ook downloaden via deze link: Ethias Aangifteformulier;
  • het aangifteformulier wordt door een dokter ingevuld en wordt binnen de week na het ongeval aan de secretaris terugbezorgd;
  • het slachtoffer ontvangt de bevestiging van indienen van de aangifte alsook zijn persoonlijk dossiernummer;
  • dit dossiernummer moet het slachtoffer noteren op alle onkostennota's en alle afrekeningstukken, die dan via de secretaris verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij;
  • de vergoedingen worden aan de slachtoffers rechtstreeks uitbetaald;
  • er is per schadegeval en per slachtoffer een vrijstelling van €6,20;
  • na een ongeval dat werd aangegeven en waarvoor een dossier werd geopend, moet altijd, vooraleer weer te trainen, een genezingsattest via de secretaris bij de verzekeringsmaatschappij ingediend worden. Ook als er geen enkel afrekeningstuk werd ingediend en er geen financiële tussenkomst is geweest; 
  • naast deze verzekering via de Vlaamse Volleybalbond staat het iedere speelster vrij nog een individuele verzekering af te sluiten
template Joomla